Klubmodul henter siden
CMV støtte til VTA
Per Ulriksen

  23.02.2018
  15:38
En interessant diskussion I har har gang i! Jeg undrer mig over at den samlede bestyrelse i VTA ikke ønsker genvalg! Ligeledes undrer det mig at man arbejder med et budget udarbejdet i 2015! Man har så vidt jeg er orienteret aldrig foretaget en budget revision ejheller udarbejdet et revideret regnskab. Dvs der er ikke overblik over hvor mange penge der er brugt og til hvad. Hvor mange km spor er der lavet? Og hvad sker der hvisman ikke når 100 km inden udgangen af 2018? Falder tilsagn fra de forskellige fonde væk?
Per Ulriksen
Ole John

  23.02.2018
  16:58
Per, det er ikke fair det du har gang i !
 
Når man fremsætter kritiske udsagn, skal man som min. have sine fakta på plads. Det har du ikke !
 
Der er afholdt likviditetmøder næsten hver 14. dag i hele 2017, på baggrund af det reviderede budget. Der har været store udfordringer pga. at VTA har måttet mellemfinansiere flere perioder hvor lovede bevillinger ikke blev udbetalt til tiden. Og jo, der er udarbejdet revideret regnskab, hvordan tror du ellers man kan arbejde med Nordea Fonden, Viborg Kommune, og LAG midler ? No way hvis du ikke har regnskaberne på plads.
Dette arbejde har tæret så meget på forretningsudvalg og bestyrelse at flere nu siger stop. Det er frivilligt arbejde, men et arbejde som har taget mange gang flere resourcer end forventet. "Og det kører man træt i"..... !
Der er bygget 127 km spor, inkl forbindelsesstier/veje. 
 
Hvad er agendaen for den pludselige interesse, som på intet tidligere tidspunkt har været tilstede, for hvordan VTA præsterer ? CMV er ikke forpligtet overfor VTA ud over sit medlemsskab, så hvad bunder interessen i ? Kunne være sjovt hvis VTA på samme måde viste kritisk interesse overfor CMV, og stillede spørgsmål ved CMV´s formål og præstationer, eller mangel på samme ?
Per Ulriksen

  23.02.2018
  20:16
Nej måske ikke fair, men det skyldes sandsynligvis at vi aldrig rigtig er blevet informeret - ikke før dit indlæg i klubben, som jo klarlagde mange ting. Men regnskabet må vil være offentligt tilgængeligt og kommunen har det ihvertfald ikke derfor undres jeg.