NavnBeskrivelse, godkendt 29 JAN 24Ansvarlig
1. BestyrelsensBestyrelsens primære opgave er den daglige drift af klubben.Carsten Simmelsgaard

Dette indbefatter klubbens økonomi, sponsorer, klubfest, lokaler, hjemmeside, aktivitetskalender, medlemskartotek, pressekontakt, sponsorløb samt kontakten til Dansk Cykel Union.Jørgen Kaack


Carsten M. Sørensen


Freddy Brion Nielsen


Lars Johannsen
2. Bestyrelse sup.
Ole Mikkelsen


Malene Hjorth Andersen
3. Revisorrevidere regskab op til generalforsamlingLeif Aasten


Børge Hansen
4. Revisor sup.
Niels Stisen Varnum
5. Inspektør
Poul Glintborg
6. Kaptajnsudvalgeter ansvarlig for måden klubbens træning afvikles på.Caj Stroland

Herunder:Ole K. Christiansen 

 KaptajnsordningenJørgen Kaack

 Alternative træning

 Retningslinjer og kørestil

 Nødvendig uddannelse af kaptajner

 Træningsweekend (dato og afvikling)

 Introduktion af nye medlemmer (mentorordning)
7. Træningskalender Planlægge kaptajner tirsdage og lørdage. En del af hjælpeaften forår og sommerJørgen Kaack
8. Lang træningsturArrangere lange træningstureJørgen Kaack


HP


Ejgil Bech
9. Sponsor Skaffe sponsorer og koordinere med tøj udvalgetJørgen Kaack

Næste 3 års periode for sponsorerJohn Højgaard

               1 JAN 2023 – 31 DEC 2025

               1 JAN 2026 – 31 DEC 2028
10. Tøj er ansvarlig for samarbejdet med klubbens tøjleverandør og sikre fremstillingen af nyt klubtøj inkl. design og materialevalg.Jørgen Kaack

Samarbejde med klubbens tøjleverandør og sikre fremstillingen af nyt klubtøj inkl. design og materialevalg.Ole Mikkelsen

Næste sæt klubtøj klar 1 JAN 2026
11. MTB/gravelansvarlig for måden klubbens vintertræning på MTB og gravel afvikles på. Mest gravel. Gerne niveau delt holdGert Vorre

Retningslinjer og kørestil for MTB/gravel

Træningsformer
12. Turudvalg Aer ansvarlig for at planlægge og afvikle en årlig udlandstur for klubbens medlemmer i foråret.Caj Stroland

Primært til Gardasøen/Mallorca .Ole Christiansen

udmeldes på CMV hjemmeside senest AUG året indenPer Vagnby

 Primært til Gardasøen/Mallorca og sekundært til mere eksotiske mål.Ole Mikkelsen
13. Turudvalg BPlanlægge og afvikle en årlig udlandstur for klubbens medlemmer i foråret (april/maj). 

Primært til eksotiske mål sekundært tilGardasøen/Mallorca Knud-Erik Bornhardt

Turen udmeldes på CMV hjemmeside senest AUG året forinden. Harry Sørensen
14. Hærvejsløbudvalg er ansvarlig for koordination med DGI vedr. afvikling af hærvejsløbetJann Ribergaard


Carsten Simmelsgaard
15. Køreudvalgetopgave at planlægge og afvikle stjerneløb og klubmesterskaber i enkeltstart, landevej, friløbsmesterskabet og sponsorløb. Carsten Simmelsgaard
16. HjemmesideKoordinere design, funktioner etc. med KlubmodulCarsten Simmelsgaard

WebmasterHarry Sørensen
17. Billedredaktør
Harry Sørensen

Forsyne Klubmodul med billeder af CMV aktiviteter

Indhente billeder fra andre

Selv tage billeder

Løbende redigere billeder og mapper i Klubmodul
18. SikkerhedRegistrere styrtPoul Glintborg

Statistik på uheld med tendenser

Forslag til forbedring af cykelsikkerhed

Orientere nye medlemmer om sikkerhed i koordination med kaptajnsudvalget
19. Facebook Styre klubbens FB og sponsorløb FBHarry Sørensen

Godkende nye medlemmer

Lægge sponsor løb på ”åbne sponsorløb Viborg”
20. Klubaften Sørge for indhold til klubaftener primært første mandag i OKT, NOV, DEC JAN FEB MARJørgen Kaack


HP


Caj Stroland
21. 3. halvleg Arrangere social sammenkomst efter cykling  1. torsdag i mdr.Henning Sørensen. 


Gitte Andersen
22. Grill Arrangere grill lørdage efter cyklingPoul Glintborg


Per Møller


Henning S.