Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 23. april 2018 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (CS), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand,

Claus Monberg

Afbud

Caj Stroland sekretær

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 22 MAR

2. Økonomi og nye medlemmer

God økonomi. 5 nye medlemmer siden 22 MAR

3. Løbende projekter. Se herunder.

4. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

5. Dato for næste møde 18 JUN 2018 kl 1900 via hjemmesiden, hvor agenda m.m. vil stå. Bestyrelsen vil få en automatisk e-mail med agenda+ en dag før.

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand

Løbende projekter:
a. Registrering af cykelstyrt, Carsten afventer

c. Policy for klubtilskud næste bestyrelsesmøde med oplæg fra Carsten (vedlagt)

Carsten laver 2. udkast på baggrund af drøftelserne.

d. Fejring af CMV 25 år 24 JAN 2019,

c. Klubmodul

c 1. Fordeling af rettigheder: billedredaktør, shop, forum

Harry er billedredaktør. Shop ansvarlig kræver nærmere drøftelse med webhjælper.

c 2. Uddannelse af webmaster og kasserer

c 3. Referater direkte på hjemmesiden udenom webmaster

c 4. Nyt design

c 5. Overføres til CMV domæne

c 6. Kassereren efterlyste en e-mail adr.

Evt.

a. WIFI i klubben ok

b. Årstal under klubtrøjerne. Henrik hænger trøjerne i rammer med årstal og sender regningen til kassereren

c. Tværgående træning (chat fra HEMTB):

Hej i CMV og VMTB, håber I har haft en god påske og fået liftet rammerne lidt. Prøveperioden for tværgående træning i vores 3 klubber er udløbet 1. april. Fra HEMTB side har vi ikke mærket nogen betydelige bevægelser i fremmødet til vores træninger. Jeg tænker sæsonen ikke har indbudt til de store udskejelser på cyklen i skoven. Tænker I vi skal overveje en forlængelse sommeren over for at se en effekt. Vi er klar i HEMTB. Er I?

Fortsætter

d. Nyt turudvalg lige år.

Efterlyses i nyhedsbrev og/eller på FB.

e. Viborg idrætsråd rep. møde 8 maj kl 1745 (max 3 stemmeberettigede rep. fra CMV)

HP deltager, Caj inviteres

f. Cykling uden alder er ikke for CMV, men interesserede medlemmer kan deltage i møde 16 MAJ i Sundhedscentret. Slås op på FB af formanden.

Pbv
Carsten Simmelsgaard, referent