Beslutnings referat af bestyrelsesmøde, mandag den 15. januar 2018 kl. 19:00-22:00.

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Fremmødte

Carsten Simmelsgaard (CS), formand

Michael Gramkow

Steffen Lønvig, sekretær,

Hans Peter Leest, kasserer

Henrik Abild, materielmester, næstformand

Afbud

ingen

Agenda:

1. Strategi: Formål, værdier, handling. Nyt formål i vedtægterne. Se strategi pkt 1-3 herunder
Godkendt

2. Økonomi og nye medlemmer
HP Sender mail når regnskabet er klart.

3. Gennemgang af referat fra møderne 31 AUG, 3, 23 OKT, 13 NOV og 19 DEC 2017
Godkendt uden væsentlige bemærkninger

4. Løbende projekter.

Status under løbende projekter

5. Generalforsamling 5. februar 2018. Vi møder kl. 18:45 til forberedelse. Fordeling af opgaver

· CS. FM beretning, indkaldelse, skaffe dirigent

· MG ”let anretning”

· SL referent inkl. udvalg

Bordopstilling? Ekstra klapstole?

Hædersgaver til medlemmer, som har gjort en særlig indsats.
Afventer tilmeldingen fra medlemmer hvorefter der arrangeres stole og borde efter behov.

Der arbejdes på at lave en politik for tilskuds og gaver fra klubben.

6. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

- Steffen Lønvig trækker sig fra bestyrrelsen grundet private omstændigheder.

7. Dato for næste møde: tirsdag den 30. januar kl 19:15

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand

Løbende projekter:
a. Portrætbilleder på hjemmesiden, Michael
Overtages af Carsten

b. CMV strategi, Carsten og Steffen

Færdig

c. Registrering af cykelstyrt, Carsten

Løbende opgave

Evt.

a. Cykelmagasinet 2018 HP arbejder på en løsning

d. Fitness.dk aftale

f. Klubaften med flere aktiviteter, Carsten arbejder på diverse initiativer

g. Middag for bestyrelse, inspektor, revisorer,hjælpere sponsorløb/klubmesterskaber og leder/kontaktperson af udvalg. Fredag 6 april kl 19:00 er der middag for hjælpere, revisor, inspektør, kaptajner, udvalg og bestyrelsen. Carsten ligger eventen i kalenderen.

h. Hjælperaften dato? I marts 19 d. kl 19:00 Carsten er ansvarlig.

i. Kontingentrabat ved indmelding? Efter1 JUL 200kr, efter 1 OKT 40kr.

j. Tilskud til deltagelse i Kongeetapen i PostNord Danmark Runde, der som bekendt starter her fra Viborg den 2/8-18.

Bestyrelsen er blevet enige om at CMV kun støtter de 3 løb der var meldt ud tidligere.

k. Sag vedr. bestyrelsesansvar og økonomi i forlængelse af støtte til VTA. Svar fra Viborg Idrætsråd.

Vedr. beslutningen om at yde støtte til VTA bliver uddybet i næste nyhedsbrev.

i. Xterra 25 FEB 2018, 2 hjælpere 24 FEB, 5 Hjælpere 25 FEB 7:45 – 15:00
Carsten sender en event ud via klubmodul.