Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 13. november 2017 kl. 1900-2200.

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (CS), formand

Henrik Abild, materielmester, næstformand

Michael Gramkow

Steffen Lønvig, sekretær,

Hans Peter Leest, kasserer

Bjarne Frandsen, webmaster

Afbud

Ingen

Agenda:

1. Online møde m. Simon fra Klubmodul Aps. vedr. ny hjemmeside

Prisen holder 99kr/mdr med 5% årlig stigning, etablering 12.000kr (Guldpakke)

Særskilt app til smartphone

Data er sikret, daglig sikkerhedskopiering

Adskillige smarte egenskaber

Næsten alle krav fra bestyrelsen kunne indfris

2. Fremadrettet plan herunder

- projektansvarlig fra bestyrelsen

CS som projektansvarlig, HP vedr. økonomi

- tidsplan

Klar så hurtigt som muligt (1 FEB 18 er givet til Klubmodul)

Betalingsløsning (NETS eller Klubmodul) afgøres af HP senere

- deltagere seminar (2 gratis deltagere)

HP og CS

3. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

4. Dato for næste møde: 19 DEC 2017

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand og referent

Krav til klubmodul:
- differentieret input fra flere direkte på hjemmesiden og ikke via webmaster

- let læselig på smartphones og tablets

- webmaster ansvaret skal nemt kunne overtages af andre

- booking system af kufferter, cykelanhænger, lokaler mv

- CMS modul

- Nyhedsbreve på hjemmesiden

- Registrering af cykelstyrt med input fra alle medlemmer