Referat af CMV generalforsamling mandag den 14. juni 2021

1.   Valg af Dirigent: Per Mathiesen, som accepterede den forsinkede afholdelse.

2.   Formandens beretning af Carsten Simmelsgaard

Medlemstal 171, gennemsnitsalder 56 år.

Klubbens aktiviteter i 2020:

Aflyste aktiviteter på cykel: alle sponsorløb, klubmesterskabsløb, Hærvejsløb, udlandstur til Gardasøen, indlandstur via Tour de France ruten, MTB vinter-/sommercup, klubbetalte løb (Tjele Langsø Rundt, Hønehøj Løbet i Løgstrup og Alhedeløbet i Frederiks) hvor der heldigvis ikke var egenbetaling og derfor ikke behov for tilbagebetaling.

Gennemførte aktiviteter på cykel: forsinket sæsonstart m. pølser, klubtur med ægtefæller 2020 til Als, nogle lange ture og daglig træning opdelt i grupper.

Aflyste sociale aktiviteter: hjælperaften, introaften af nye medlemmer i forbindelse med Hærvejsløbet, spisning med bestyrelse, udvalg m.m.

Gennemførte sociale aktiviteter:  klubaften med Your Body, klubfest, kursus i Klubmodul, kaptajnskursus v. DGI, cykelløb på storskærm i klubben, Phd kaffe hver d. 2. tirsdag i måneden kl. 10, alle er velkomne.

Viborg Trail Arena:

Der er 41 medlemmer, der har tilkendegivet at de kører MTB og bruger sporene i VTA.

Der er spor i Bækkelund, Stanghede, Sjørup, Undallslund, Ødalen, Hjermind skov ved Bjerringbro samt Havredal/Stendal plantage.

Sporene er nu godkendt af Naturstyrelsen.

Ingen CMV deltagelse i generalforsamling i Viborg Trail Arena 2020 og 2021

CMV er fortsat medlem af VTA men har ingen repræsentant i bestyrelsen, og CMV MTB-udvalg fungerer ikke. Derfor ingen yderligere orientering om VTA.

 

Refundering af aflyst tur til Gardasøen

Henrik Abild har bedt bestyrelsen fortælle hvad "man har fået af læring fra den aflyste udlandstur og den hovedrystende regning som i sidste ende er blevet tørret af på alle medlemmerne, og om den oplevelse på nogen måde får konsekvens for måden CMV i fremtiden vil arrangere udlandsrejser på ?"

Formanden redegjorde derfor i detaljer hændelsesforløbet og hvad der er gjort for at få diverse betalinger og indskud tilbagebetalt. Det lykkedes med Ryanair, men ikke med hotel, busser m.m. i Italien.

Konklusion

§ CMV fik et tab på 11.712kr

§ Tab ift afviklet tur (pga tilskud) 1.800kr

§ CMV påtog sig tabet pga anbefaling fra 2 uvildige eksperter

§ I fremtiden vil CMV undgå tab ved at:

ú Fraskrive sig ansvaret

ú Arrangere tur via rejseselskab

 

CMV´s Planer for 2021:

§ Uddanne flere kaptajner

ú Kaptajnskursus og -møder

ú Udvikle retningslinjer og kørestil (udkast klar til godkendelse)

ú Belønning til kaptajner

§ Træne op 40 nye medlemmer til Hærvejsløbet

§ Fokus på cykelsikkerhed

ú Oprette sikkerhedsudvalg (er gjort m. Poul Glintborg)

ú Cykelsikkerhed, registrering af cykeluheld m.m.

§ Revurdere klubmesterskab og anden aktivitet med henblik på hjælpere vs deltagere (delvist gennemført med begrænset succes)

§ Motivere flere medlemmer til at deltage i klubarbejde

§ Flere sociale arrangementer (ansvarlige???)

 

   Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Kasserer Hans Peter Leest:

Klubbens økonomi er god. Ingen planer om forhøjelse af kontingent i nærmeste fremtid.

 

4.   Ændrede træningstider:

 

Torsdag ændres fra kl. 18.00/18.30 til kl. 17.30 pr. 1 JUL 2021

 

5.   Valg til bestyrelse:

 

På valg er:

Pernille Høgh (er meldt ud af klubben og ønsker ikke genvalg)

Claus Monberg genopstiller og er valgt for en ny periode

H.P. Leest genopstiller og er valgt for en ny periode

Hanne Mikkelsen var fraværende men blev valgt på anbefaling af Caj Stroland med applaus.

 

6.   Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

1.   suppleant valgt Jørgen Kaack

2.   suppleant valgt Jesper Baunsgaard

 

7.   Valg af revisor:

Leif Aasten genopstiller og blev valgt

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen

 

 

8.   Udvalg:

Hærvejsløbsudvalg: Jann Ribersgaard og Carsten Simmelgaard

Kaptajnudvalg: Caj Stroland, Ole Christiansen, Jesper Baunsgaard.

 

Køreudvalg: Carsten Simmelsgaard,

MTB/gravel udvalg: Claus Monberg vil arrangere gravelture til efteråret/vinter

Turudvalg ulige år: Knud Erik Bornhardt og Ole Capion,

 

Turudvalg lige år: Caj Stroland, Jesper Baunsgaard, Hans Peter Leest, Ole Mikkelsen og Ole Christiansen, med tur til Mallorca 23 APR 2022.

 

Tøjudvalg:

Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen

 

Sponsorudvalg:

Jørgen Kaack, men ønsker en hjælper. Når tiden nærmer sig for nye sponsorer forventer vi at flere i klubben hjælper. Næste klubdragt klar 1 JAN 2023.

Inspektør: Poul Glintborg blev genvalgt.

Hjemmesideudvalg: Carsten Simmelsgaard og Harry Sørensen

Billedredaktør: Harry Sørensen

Sikkerhedsudvalg (ny): Poul Glintborg.

Facebook (FB): Claus Monberg nyvalgt

 

Evt.

a.   Jann Ribergaard efterlyste flere hjælpere til Hærvejsløbet

b.   Caj Stroland orienterede om turen til Mallorca 2022 (er nu lagt i Klubmodul med tilmelding).

c.   Freddy Brion viste billeder fra Mallorca 2017 og 2018

d.   Claus Monberg efterlyste flere til at engagere sig i klubarbejde (bestyrelse, udvalg, hjælpere, kaptajner, aktiviteter til klubaftener etc.)

 

Referent Formanden