Referat af CMV bestyrelsesmøde, mandag den 7. marts 2022 kl. 1900-1941

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Hanne Mikkelsen (HM)

Afbud

Caj Stroland (CAS)

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2022, ingen bem

2. Opfølgning på generalforsamling

· Torsdag start træning kl. 1700? Lørdag kl1000? Ingen ændring

· Hjælperaften 4 APR

· Julefrokost for de arbejdsramte (aften eller weekend) OK Poul tager aktion

· Spisning til generalforsamling spisning kl. 1800, generalforsamling kl1900

· Godkendelse af formandens beretning? Ingen bem.

3. Kommende aktiviteter

8 MAR seniorkaffe og frokost

14 MAR 2022 Klubaften med foredrag

21 MAR introduktion af ny medlemmer og prøvemedlemmer

25-26 MAR sæsonstart

4 APR hjælperaften

19 APR Sponsorløb, Rene Hermann

23-30 APR Mallorca

16 MAJ Møde vedr. miniferie

17 MAJ Sponsorløb Unik Funkis

4. Økonomi og nye medlemmer

Mangler betaling fra Viborg Autoservice og Midtjysk Kloakservice

Lars Kjærsgaard 18-2-22

5. Evt. og bordet rundt

Klubstøttede løb Tour de Alheden, Hønehøj, Tjele Langsø Rundt, delvis egnen betaling

6. Dato for næste møde: 2 MAJ 2022

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

a. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og møde m. kaptajner 17 MAJ 2021

- udpegning af A-kaptajner til træning

- klubdragt til kaptajner?

b. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)

c. Status på klubdragt og sponsorer

d. Klubaftener med indhold