Referat af Agenda til bestyrelsesmøde, mandag den 9. august 2021 kl. 1900-2015

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Claus Monberg(CM)

Hanne Mikkelsen (HM)

Afbud

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Caj Stroland (CAS)

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 7 JUN 2021 , ingen bem.

2. Opfølgning på generalforsamling 14 JUN belønning til kaptajner kan være gratis klubdragt evt. vest med særlig farve/tekst

- opgaver justeret med HM m.m.

3. Kommende aktiviteter klubmesterskaber skal revurderes efter aflyste løb i 2020 og 2021. evt. åbne for ikke-medlemmer

10 AUG linjeløb (8 tilmeldte!!!) aflyst

14 AUG lang tur til Himmelbjerget

17 AUG Sponsorløb Ole Mikkelsen

4 SEP lang tur ingen ansvarlig

14 SEP seniorkaffe

18 SEP friløbsmesterskab ansvarlig????

18 SEP Klubfest HM sørger for mad og drikke. FM inviterer via Klubmodul.

Klubstøttede løb (evt. Skiveløbet) CM undersøger muligheder

4. Økonomi og nye medlemmer

5. Evt. og bordet rundt

- næste møde starter vi processen med ny klubdragt 1 JAN 2023 og inviterer sponsor- og tøjudvalg

6. Dato for næste møde: 6 SEP 2021

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

a. Registrering af cykelstyrt, Carsten færdig

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og møde m. kaptajner 17 MAJ 2021

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)