Referat af CMV bestyrelsesmøde, mandag den 6. september 2021 kl. 1900-2100

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Hanne Mikkelsen (HM)

Caj Stroland (CAS)

 Afbud

Claus Monberg(CM)

Sponsor- og tøjudvalg v. Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen under pkt. 1

Agenda:

1. Forventningsafstemning vedr. ny klubdragt 1 JAN 2023, udsat til 25 OKT.

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 9 AUG 2021 ingen bemærkninger

3. Kommende aktiviteter

7 SEP Sponsorløb Handelsbanken (Jann Ribergaard)

14 SEP seniorkaffe

18 SEP friløbsmesterskab, ingen ansvarlig, sidste mester i 2019

18 SEP Klubfest FM inviterer. HM sørger for forplejning. 11 tilmeldte rosastegt oksefilet m. salat og krydderkartofler m.m., hjemmelavet islagkage til dessert, øl, vin, sodavand

Klubstøttede løb (evt, Skiveløbet) ingen i 2021

6 DEC Klubaften med. Æbleskiver og gløgg (Poul Glintborg)

14 DEC kl 1300 Julefrokost (Poul Glintborg)

4. Økonomi og nye medlemmer 174 medlemmer

5. Evt. og bordet rundt

5.1 Viborg Idrætsråds rep.-møde 29 SEP kl 1745 Viborg Lounge m. mad kl 1800

CAS og HP deltager. CM får tilbuddet

5.2 Kammeratskabspokal udsættes til næste år

5.3 Klubmesterskaber 2022? Tænk over alternativer.

5.4 Klubaften evt besøg v. PH grej 4 OKT CAS ansvarlig

6. Dato for næste møde (forslag 25 OKT 2021 med sponsorudvalg) ok

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:


a. Registrering af cykelstyrt, Poul har overtaget

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og møde m. kaptajner 17 MAJ 2021

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner? Klubtrøje til tilmeldte kaptajner, point til aktiviteter pr.ture (registrering?), kun for ture hvor alle har mulighed for at deltage, min. antal pr. tur??, CAS indkalder til kaptajnsmøde

- policy for god adfærd godkendes på dette møde

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden, mangler priser på klubdragt (Harry og Jørgen Kaack)


-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)