Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 5. oktober 2020 kl. 1800-1855

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet sluttede 1850. Løbende projekter blev kun delvist behandlet, udskudt til næste bestyrelsesmøde.

 Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

Caj Stroland (CS)

 

Afbud

ingen

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 24 AUG ingen bem.
2. Økonomi og nye medlemmer banken kræver nu ekstra gebyrer; ingen nye medlemmer

3. Kommende aktiviteter Poul sørger for julegløgg. P.t. ingen ansvarlig for julefrokost

4. Dato for generalforsamling (forslag 1 FEB 2021) godkendt

5. Evt. og bordet rundt

6. Dato for næste møde mandag 9 NOV 2020

7. Løbende projekter iht bilag.

 

Evt.

Løbende projekter:

a. Registrering af cykelstyrt, FM

Skema til havarirapport sender FM nylige styrt HP og Per Ulriksen

Havari rapport

Nærværende dokument har til formål at samle oplysninger om havari på klubbens ture, så vi med baggrund i den viden, i fremtiden kan køre mere sikkert

Dato:                

Kaptajn: 

Evt andre tilstædeværende:

Medlem: navn/ køn/ alder   

Status: Nybegynder/øvet/erfaret 

Enkelt medlem impliceret:

Flere medlemmer impliceret:

Sted for uheldet: By / vej, eks. på vejen mellem høver og galten

Vej type: Cykelsti, bredvej m midtstriber, smal vej, ifbm rundkørsel

Forhold: sving, kurve, kryds, overgang mellem nogle af de andre vejtyper eks overgang mellem vej og cykelsti

Beskrivelse af hændelse:

Konsekvenser af styrt:

Status efter:

Konklusion: 

Kategori:

A: død

B: invalid, varig skade, men

C: hospitalsindlagt eller skadestue

D: behandlet af læge

E: skade på krop eller cykel

F: ingen skade

 

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

CS indkalder til kaptajnsmøde for at drøfte ovenstående, så der kan komme med et samlet udspil inden generalforsamling og til nærmere præsentation på en klubaften inden sæsonstart

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP)

CMV varer undtagen klubdragt er lagt på ”SHOP” i Klubmodul, hvor der er mulighed for lagerstyring, betaling m.m., men det er for besværligt. Derfor købes varer stadig via Mobilepay og ”SHOP” bruges kun til at præsentere varerne. Tøjudvalget vil se på muligheden for også at præsentere klubdragten med priser, billeder m.m.

 

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)  er lagt på klubmodul, men kræver en struktur.

 

d. Klubtur 2022 og dækning af evt. tab (CMV eller deltager)

DGI jurist vurdering: ”Hvis løsningen fremover skal være en anden, så det er den tilmeldtes egen risiko, skal det fremgå af de købsvilkår og deltagelses-betingelser, som deltagerne er forelagt ved tilmeldingen. Her kan I indskrive, at der ikke sker tilbagebetaling. Men om det er en god løsning, må I vurdere.”

Intet problem for Tour de Danemark 2021, hvor vi forventer at få alt refunderet, hvis turen bliver aflyst. Eneste risiko er hvis firmaet går konkurs, hvor vi nok kommer nederst i rækken. Tour 2022 drøftes på næste møde.

Refereret af CS 10 OKT 2020