Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 27. februar 2024 kl. 1900-2202

- i klubben, Bøssemagervej 3A

.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM) , kasserer

Freddy Brion Nielsen (FB).

Ole Mikkelsen (OM)

 

Afbud 

Lars Johannsen (LJ) er I udlandet indtil 1JUN 24

Agenda:

1 Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2024 

2. Konstituering af bestyrelse, udvalg m.m.

3. Evaluering af vores generalforsamling.

 • Beretning. 
 • Fokuspunkter i 2024 bør drøftes af bestyrelsen inden generalforsamlingen
 • Valg til bestyrelsen Potentielle kandidater til bestyrelsen bør ikke annonceres inden generalforsamlingen mente et flertal af bestyrelsesmedlemmerne

 

5. Kommunikations strategi. Alle medlemmer opfordres til at være på FB via nyhedsbrev

 • Klubmodul alle aktiviteter, som arrangeres af klubben, hvor alle kan deltage. Medlemmer som arrangere træning m.m. bør kunne lægge aktiviteten på kalender i Klubmodul Foreløbig har bestyrelsen og kaptajner fået denne tilladelse. Instruktion gives på hjælperaften.
 • Facebook supplerende info og alternativ træning

 

6. Nye medlemmer.

 • Hvordan, hvorfor, hvem er målgruppen mv. Forslag: flere og yngere medlemmer ønskes. Kvindetræning, ungdoms-/børneafdeling, åbent hus, annoncer i dagblade aktion JK og OM

 

7. Kalender sæson 2024.

 • Arrangementer klubfest, julefrokost mv.
 • Klubtræning, lange træningsture mv.

 

8. Sæsonstart.

 • Fælles morgenmad JK og OM
 • Grill og pølser. FB og Poul
 • Event deadline torsdag før tilmelding FM

 

9. Repræsentanter i cykelnetværket. JK

 

10. Martins mindefond.

 • Hvad gør vi. Gode ideer efterlyses på hjælpeaften

11. Aktiviteter

28 FEB Yoga (4 tilmeldt, min 8, aflyst) gentages evt. til efterår/vinter evt. om eftermiddagen

4 MAR kost og ernæring, ny foredragsholder fundet

13 MAR cykelnetværk JK, FM og OM deltager

25  MAR kl 1900 hjælperaften m. udpegning af kaptajner m.m. frem til 1 JUL tekst fra JK, klubmodul kalender af FM, Martins mindefond

23-24 MAR  (lørdag-søndag) sæsonstart v. kaptajnsudvalget

 APR/MAJ åbent hus og introduktion af nye medlemmer v. kaptajnsudvalget og JK, Jann, Preben A

20-27 APR 24 Udlandstur til Mallorca, 32 tilmeldt

21-23 MAJ 24 Miniferie med partner, 8 tilmeldt

8 JUN lørdag, sponsorløb start kl 1000, grill kl 1300 akt. FM evt. fotografering

12. Økonomi og nye medlemmer (130 medlemmer)

13. Evt. og bordet rundt 

14. Dato for næste møde 2 APR kl 1900. 

15. Løbende projekter iht bilag.

Evt. 

DGI postkort? Evt ved åbent hus

Office pakke til kassereren udsættes til næste møde

Tøjudvalget overvejer ny leverandør (Tofit) af klubdragt eller at beholde den nuværende

Regnskab m.m. gennem tiderne af FB

Aftale med VMTB og Hald Ege forventes endelig godkendt i marts, men er lagt på Klubmodul under ”Diverse”

FB og Poul vil rydde op i værksted.

BikeKey (”nummerplade” til cykler) vil blive genudsendt

Løbende projekter: