Sted:

Bøssemagervej 3A, 8800 Viborg

 

 

Start dato og tid:

26.03.2019 kl. 19.00

 

 

Slut dato og tid:

26.03.2019 kl. 22.00

 

 

Beskrivelse
Agenda til bestyrelsesmøde, tirsdag den 26. marts 2019 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet vil slutte senest 2200. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Pernille Høgh (PH), nyt medlem

Caj Stroland (CS)

Claus Monberg(CM)

Afbud

Pt. Ingen

Referat CS.

Agenda:

-       Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 28 JAN og generalforsamling 4 FEB 2019. Godkendt

Andres Franslund er ikke til rådighed som suppleant for bestyrelsen.  

-       Økonomi og nye medlemmer.

-       Regnskabet er i grøn, så alt er som det skal være.

-       172 medlemmer pt. 7  fra DGI

-       Introduktion af nye medlemmer & DGI prøve medlemskab.

Den. 28 februar kl.19.00. Forløb godt jf. program.

-       Vedligeholdelse af din racercykel bør dog være lidt kortere.

 

 

 

 

Opgavefordeling i bestyrelsen iht vedlagte

-       Se Carstens rettelser på hjemmesiden (blev skrevet direkte ind).

- Sekretær Pernille Høgh

-       Pernille tiltræder ved næste bestyrelsesmøde.

- Forplejning til fester generalforsamling mv. Caj Stroland.

- Materielmester  HP

- Facebook Pernille Høgh adm.

-       Pernille lægger op relevante oplysninger om klubaftner, div. løb

-       Løbende projekter iht bilag.

-       Se løbende projekter på hjemmesiden.

5. Kommende aktiviteter

-       Udlandstur til Sardinien

-       Hønehøjløbet.

-       Hjælper til DCU MTB-løb Viborg MTB.

-       Klubaften med ItalicSPORT.

· 28 MAR introduktion af nye medlemmer (Hærvejsdeltagere?)

-       Se punktet økonomi og nye medlemmer.

· 29 MAR sæsonstart

-       Alt er på plads og klar, skilte mv.


6. Evt. og rundt om bordet

7. Dato for næste møde (om ca 6 uger): fx mandag 20 MAJ 2019

Venlig hilsen

 

 

 

Evt.

a.    Gebyr for cykelholder. Klage fra Kenneth.

Løbende projekter:  (tilrette på hjemmesiden)
a. Registrering af cykelstyret, Carsten

b. Klubmesterskab for kvinder, pokal?

- Beslutning: 60 + & kvinder starter 2 min senere og køre en omgang mindre.

- Kvinder får deres egne pokal.

- HP står for pokalerne både indkøb og indgravering, Carsten sender mail til HP. 

c. Klubmodul

c 1. Uddannelse af webmaster og kasserer

c 2. Referater direkte på hjemmesiden udenom webmaster

c 3. Kammeratskabspokal i klubmodul

d. Uddannelse af traffic officials (TO) efter anmodning fra DCU og Viborg Idrætsråd

e.

7. februar 2019

Underopgaver

Hvem løser opgaven?

Aktivitetskalender på WWW


Webmaster fordeler opgaverne og tilladelserne


Klubstøttede løb

Claus


Sponsorløb, klubmesterskaber, etc.

Køreudvalget


Lang træningstur

Ansvarlig udvalg/personer

Budgetlægning


Kassereren

Cykel Magasinet abonnement

Bestilling via hjemmesiden

Kassereren


Bestilling hos leverandør

Kassereren

Generalforsamling


Bestyrelsen


Finde dirigent

Formanden


Indkaldelse

Formanden


Beretning

Formanden


Regnskab/Revision

Kassereren


Referat

Sekretæren


Forplejning

Sekretæren

Henvendelser til klubben
e-mail til formand

Formanden (Bestyrelsen)


e-mail til kassererenOrganisationer

Formanden (Bestyrelsen)


Presse

Formanden


Medlemsstatistikker (DIF)

Webmaster


Spørgeundersøgelser

Webmaster

Hjemmeside
IT

Webmaster


Opdatering af basis indhold

Webmaster


Opdatering af avanceret indhold

Webmaster


Betaling af Klubmodul

Kassereren

Hjælpere
Behov for hjælpere

Udvalg


Opdatering på hjemmesiden

Webmaster (Bestyrelsen, udvalg, webhjælper))

Klubaftener

Indhold

Claus


Forplejning

Inspektøren

Klubfest


Bestyrelsen

Klublokaler

Reservation

Formanden


Rengøring

inspektøren


Værkstedsmateriel

inspektøren


Nøgler

Claus

Klubmesterkskaber


Køreudvalget

Klubtøj
Nyt klubtøj

Tøj-/sponsorudvalg


Bestilling og salg

Tøjudvalg

Kontingent

KassererenFastsættelse

Bestyrelsen


Indbetalingskontrol

Kassereren

Medlemslister


Webmaster

Motionssamarbejde


Bestyrelsen

Mountainbike


MTB-udvalget

Nye medlemmer

Velkomst inkl mentor

Kaptajnsudvalget

Kontingentopkrævning

kassereren


Tøjprøvning

Tøjudvalg

Spinningsaftale


Chr. Grevel FitnessdkCarsten Lookfit

Sponsoraftale

Opsøge sponsorer

Sponsorudvalg


Kontraktindhold

Bestyrelsen


Kontraktudfærdigelse

Formanden


Kontraktudsendelse

Kassereren

Sponsorløb
Ruter, datoer

Køreudvalget


Op- og nedtagning af skiltning

Hjælpere


Forplejning, sodavand

Hjælpere

Udlandstur


Turudvalget
Træningsweekend

Datoer

Kaptajnudvalget


Kaptajner til alle hold

Kaptajnudvalget

Kaptajntræning/kursus


Kaptajnudvalget

Lager køb og salg
Tøj

Tøjudvalget


Material

Materielmester


Lagerbeholdning

Kassereren/Materielmester

Hærvejsløbet


Hærvejsløbsudvalget

Rekruttering


Bestyrelsen

Facebook gruppens medlemmer


Webhjælper ???????, Michael beholder ufn

Kommunikation

Nyhedsbrev

Formanden
Introduktion af nye medlemmer


Kaptajnsudvalget

 

 

 

INVITATION


Kære Caj Stroland.


Hermed en invitation til Introduktion af nye medlemmer.


Sted:

Bøssemagervej 3A, 8800 Viborg

Start dato og tid:

28.03.2019 kl. 19.00

Slut dato og tid:

28.03.2019 kl. 21.00

Beskrivelse

Her bliver nye medlemmer introduceret til klubben mht strategi, værdier, god opførsel på landevejen, træningstider, hjemmesiden, bestyrelses-/udvalgsarbejde, mentorer, opstart etc.

Program for d. 28 marts. Kl. 19.00.

Velkomst Caj

Kaptajnerne præsentere sig selv. Pernille, Gitte, Lauritsen, Preben, Poul, Kenneth.

Orientering om CMV Formanden Carsten.

Oplæg om sikkerhed på cykel Kenneth, Lauritsen styre power point.

Kaffe & Spørgeskema Laurits ,Poul, Caj.

Oplæg om racercyklen Preben.

Afslutning inddeler til træning: Caj.

Spørgsmål til hjemmesiden og hjælp til oprettelse af profil v. Carsten

Tak for i aften og på gensyn.

Hold Kaptajnerne bliver og fordeler rytterne imellem sig.

Fredag – Lørdag og søndag.

Materialer som vi skal bruge fredag, lørdag og søndag. (skilte)

Sæsonstart

Træningskaptajner til rådighed.

Fredag: Laurits - Gitte -Poul- Preben – Caj

Lørdag: Poul – Preben – Pernille. Måske Caj (her kunne vi godt bruge medlemmer som hjælper til de enkelte hold.)

Søndag: Poul- Preben- Pernille – Caj- Laurits 

A -B hold planlægger selv træningsforløbene.

Spørgeskema.

Hvor længe har du cyklet på racer cykle?

Har du erfaring i at køre i grupper?

Hvor ligger dit niveau? (gennemsnitshastighed)

Har du ønsker om at køre i en gruppe til Hærvejsløbet med CMV?

Kommer du til sæsonstart

Fredag d. 29 marts kl. 16.30 til 18.30?

Lørdag d.30. marts kl.10 til 13. (morgenkaffe i klublokalet)

Søndag d. 31. marts kl. 10 til 13.

Med venlig hilsen

Cykel Motion Viborg