CMV Bestyrelsesmøde 1915

Start dato og tid:

30.01.2018 - kl. 19.15

Slut dato og tid:

30.01.2018 - kl. 22.00

Sted:

Bøssemagervej 3a, Viborg

Beslutnings referat til bestyrelsesmøde, tirsdag den 30. januar 2018 kl. 1915-2200.

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Sekretæren tager kage med. Mødet vil slutte senest 2200. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (CS), formand

Michael Gramkow

Steffen Lønvig, sekretær,referent

Hans Peter Leest, kasserer

Afbud

Henrik Abild, materielmester, næstformand

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 15 JAN 2018
Godkendt.

2. Økonomi og nye medlemmer

Godkendt, Klubmoduls regnskabs program kræver en smule tilvænning. Bestyrelsen diskutere om der skulle være en minimumskassebeholdning på 50.000 på klubbens treårige budget.

3. Løbende projekter.
Cykelstyrt. Løbende
Strategi afsluttet.

4. Generalforsamling 5. februar 2018. Vi møder kl. 1845 til forberedelse. Fordeling af opgaver

· CS. FM beretning, indkaldelse, skaffe dirigent
Beretningen er godkendt
Jan Ribersgaard er dirigent

· MG ”let anretning”

· SL referent inkl. udvalg

· Forslag
Bestyrelsen har forhold sig til indsendte forslag.

Bordopstilling, Ekstra klapstole? Vi har ca. 60+ stole. Per 2 FEB. har 49 tilmeldt sig og 14 meldt fra.
Ingen grund til at købe nye stole.

5. Udlån af klublokaler til medlemmer til private formål
Udlån af klubbens lokaler kan ske til klubbens medlemmer såfremt at medlemmer der låner lokalet er tilstede under hele arrangementet. Lokalet skal tilbage leveres i samme tilstand som lokalet blev overtaget i.

6. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.
a. Try out planlægger en ny dag d. 5 maj, CMV burde deltager, bestyrelsen har forespurgt Kaptajnsudvalget om det er interessant. Frivillige hjælpere søges til generalforsamlingen.
b. Cyklen med Spjald Cykelklub I September, der findes frivillige.

7. Dato for næste møde: 12-02-2018 – 19;00