CMV bestyrelsesmøde
Tidspunkt
13.05.2024 kl. 15.30 - 13.05.2024 kl. 18.30
Sted
Klubben
Beskrivelse

 

Agenda til bestyrelsesmøde, mandag den 13. maj 2024 kl. 1530-1830

 

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet vil slutte senest 1830. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM) , kasserer

Freddy Brion Nielsen (FB).

Ole Mikkelsen (OM)

Afbud

Lars Johannsen (LJ) er I udlandet indtil 1JUN 24

Agenda:

1 Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 2. april 2024 kl.

2. Opdatering af CMV Policy for tilskud og brug af midler mm

3. Opdatering af udvalg m.m.

4. Nye medlemmer.

4.1 125 medlemmer, 1 ny siden sidste møde

4.2 Der var et opslag omkring Juniorcykelhold på Facebook hvor jeg kun hørte fra Freddy - hvad tænker I om det?

5. Aktiviteter

APR/MAJ åbent hus og introduktion af nye medlemmer v. kaptajnsudvalget JK, Jann, Preben A

21-23 MAJ 24 Miniferie med partner, 8 tilmeldt

8 JUN lørdag, sponsorløb

17 AUG Mindeløb for Martin

6. Økonomi

7. Inspirationsmøde 10 APR 24. Se bilag

8. Evt. og bordet rundt

9. Dato for næste møde

10. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

DGI postkort? Evt ved åbent hus

Office pakke til kassereren

Martins mindefond.

· TV plus mindeløb.

Bilag: 

Inspirationsmøde 10. april 2024.

Deltagere: Jann Ribergaard, Preben Andersen, Lars Vels, John Højgaard, Per Vagnby, Malene Andersen, Annette Bisgaard, Ole Christiansen, Ole Mikkelsen, Joakim Schulz, Annie Schulz, Jørgen Kaack

Strategi der trækker ud i fremtiden.

Vi skal gøre noget andet

Erkende at vi har et problem

Hvilken målgruppe – unge, kvinder, mænd, aldersgruppe

Fællesskab i centrum – det sociale

Hvad er det vi tilbyder

Mentor ordning – hvad tilbyder vi nye medlemmer

Pigetur

Informationsfolder som kan deles ud til kommende medlemmer

En anderledes cykeloplevelse

Hvilke tilbud skal klubben give

De sociale medier hvordan udnytter vi dem bedre

Fortælle vores historie gennem billeder

Alle skal kunne se hvad vi er for en klub

Indsatser:

- Åben facebookside, sociale medier, folder på hjemmeside

- Hvad er det vi tilbyder som klub, klubaftner, foredrag, træning, ture, udlands ture mv.

- Klubmedlemmer fortæller den gode historie til venner og bekendte og inviterer dem til prøvemedlemsskab

- Fitnesscentre – spinning.

- Pigeløb/tur

- DGI, hjælp til …

- Mentorordning

- Strategi der trækker ud i fremtiden

- Kommunikation

- Målgruppe er dem der cykler i forvejen

Cykel Motion Viborg