CMV bestyrelsesmøde
Tidspunkt
03.07.2024 kl. 15.15 - 03.07.2024 kl. 18.15
Sted
Klubben
Beskrivelse

Agenda til bestyrelsesmøde, onsdag den 3. juli 2024 kl. 1515-1815

  

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet vil slutte senest 1815. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM) , kasserer

Freddy Brion Nielsen (FB).

Lars Johannsen (LJ) sekretær

Ole Mikkelsen (OM) suppleant

Afbud

pt ingen

Agenda (foreløbig):

  

1 Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den13. maj 2024

2. Opdatering/ny strategi

3. Opdatering af udvalg m.m.  

4. Medlemmer.

4.1 Total: 125 medlemmer, 1 ny siden sidste møde

4.2 Udmeldte medlemmer siden sidst  

5. Aktiviteter

29 JUL hjælperaften

17 AUG Mindeløb

6. Økonomi  

7. Evt. og bordet rundt

8. Dato for næste møde

9. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Office pakke til kassereren


Cykel Motion Viborg